Skip to main content

The Predictive and Prognostic Significance of c-erb-B2, EGFR, PTEN, mTOR, PI3K, p27, and ERCC1 Expression in Hepatocellular Carcinoma.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Jiang, Xiao-Bing; Ke, Chao; Zhang, Guan-Hua; Zhang, Xiang-Heng; Sai, Ke; Chen, Zhong-Ping; Mou, Yong-Gao
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3297522
PubMed Central
by Ou, Da-Liang; Lee, Bin-Shyun; Lin, Liang-In; Liou, Jun-Yang; Liao, Sheng-Chieh; Hsu, Chiun; Cheng, Ann-Lii
texts
eye 61
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3882101
PubMed Central
by Yu, Su Jong; Won, Jae-Kyung; Ryu, Han Suk; Choi, Won-Mook; Cho, Hyeki; Cho, Eun-Ju; Lee, Jeong-Hoon; Kim, Yoon Jun; Suh, Kyung-Suk; Jang, Ja-June; Kim, Chung Yong; Lee, Hyo-Suk; Yoon, Jung-Hwan; Cho, Kwang-Hyun
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4164721
PubMed Central
by Janku, Filip; Kaseb, Ahmed O.; Tsimberidou, Apostolia M.; Wolff, Robert A.; Kurzrock, Razelle
texts
eye 27
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4102787
PubMed Central
by Rong, Minhua; He, Rongquan; Dang, Yiwu; Chen, Gang
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3916713
PubMed Central
by Woo, Hyun Young; Min, Ae Lyoung; Choi, Jong Young; Bae, Si Hyun; Yoon, Seung Kew; Jung, Chan Kwon
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3304621
PubMed Central
by HOU, WENMIN; LIU, JIBIN; CHEN, PEIZHAN; WANG, HUI; YE, BANG-CE; QIANG, FULIN
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4114707
PubMed Central
by Hyeon, Jiyeon; Ahn, Soomin; Lee, Jae Jun; Song, Dae Hyun; Park, Cheol-Keun
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3647125
PubMed Central
by Wei, Lin; Lian, Baofeng; Zhang, Yuannv; Li, Wei; Gu, Jianren; He, Xianghuo; Xie, Lu
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4046763
PubMed Central
by Xiao, Wei-Kai; Qi, Chao-Ying; Chen, Dong; Li, Shao-Qiang; Fu, Shun-Jun; Peng, Bao-Gang; Liang, Li-Jian
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3984430